Zajmujemy się wykonywaniem profesjonalnych ekspertyz medycznych na potrzeby wyjaśniania powstałych incydentów wynikających z wadliwego i dysfunkcyjnego działania aparatury oraz sprzętu medycznego. Działamy w oparciu o stosowne procedury prawne oraz instrukcje otrzymane od klientów. Z ekspertyz przeprowadzanych w naszych laboratoriach chętnie korzystają prokuratura, sądy, ale także rozmaite towarzystwa ubezpieczeniowe.

 

W jakim celu wydawane są ekspertyzy medyczne?

Przedmiotem ekspertyz medycznych dla potrzeb trwających postępowań sądowych w zakresie ubezpieczeń i innych jest jak najdokładniejsza analiza wad powstałych w trakcie użytkowania urządzeń medycznych. Nasza firma wydaje ekspertyzy przede wszystkim w celu ustalenia podmiotów odpowiedzialnych za powstanie uszczerbku na zdrowiu pacjenta w sprawach wymagających specjalistycznej wiedzy.

 

Przede wszystkim bezstronność

Naczelną i główną zasadą wydawania przez nas ekspertyz medycznych jest bezstronność przy opiniowaniu. Każdy z naszych klientów musi liczyć się z tym, że wydana przez naszych fachowców opinia może być dla niego niekorzystna. Wybierając współpracowników kierujemy się zasadą nie tylko ich doświadczenia oraz posiadanych kwalifikacji, ale także uczciwości i rzetelności podczas przeprowadzania ekspertyz.

Aby zminimalizować ryzyko powstawania incydentów związanych z nieprawidłowym działaniem urządzeń medycznych zachęcamy do wykonywania regularnego serwisu sprzętu medycznego, który można przeprowadzić za pośrednictwem naszej firmy. W celu uzyskania większej ilości informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.