Ekspertyzy techniczne

Działając w oparciu o odpowiednie procedury i instrukcje wyjaśniamy incydenty medyczne zaistniałe w związku z dysfunkcjonalnością i wadliwościa aparatury medycznej.

Z opini i ekspertyz przygotowywanych w naszych labolatoriach korzystają towarzystwa ubezpieczeniowe , prokuratura i sądy.