Utylizacja

UTYLIZACJA SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ

Recykling jest jedną z metod ochrony środowiska naturalnego. Jej celem jest ograniczenie zużycia surowców naturalnych oraz zmniejszenie ilości odpadów.

Według ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628) pod pojęciem recyklingu „rozumie się taki odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu, w tym też recykling organiczny, z wyjątkiem odzysku energii.”

Zasadą działania recyklingu jest maksymalizacja ponownego wykorzystania tych samych materiałów, z uwzględnieniem minimalizacji nakładów na ich przetworzenie, przez co chronione są surowce naturalne, które służą do ich wytworzenia oraz surowce służące do ich późniejszego przetworzenia.

Swoją ofertę kierujemy do wszystkich osób, które borykają się z problemem „pozbycia” się sprzętu medycznego w odpowiedni sposób, wszystkich określonych w ustawie podmiotów, które mają prawo i obowiązek zadbać o profesjonalne zagospodarowanie wyeksploatowanego sprzętu medycznego. Dlatego zapraszamy do współpracy: szpitale , przychodnie oraz prywatne gabinety lekarskie.

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom świadczymy kompleksowe usługi w zakresie utylizacji , odbioru, transportu i unieszkodliwienia zużytego sprzętu medycznego.