SKORZYSTAJ Z PRZEGLĄDÓW P&P CITO

 

Firma P&P CITO wykonuje profesjonalne przeglądy techniczne sprzętu medycznego, dokonujemy badań bezpieczeństwa, badań poprawności funkcjonowania, badań pola elektromagnetycznego, konserwacji urządzenia, kalibracji, legalizacji i innych oraz potwierdzamy pisemnie obecny stan sprawności i bezpieczeństwa aparatury oraz osprzętu.

PRZEGLĄDY TECHNICZNE

przeglady 1 - Przeglądy techniczne

Rozwój techniki sprzyja wprowadzaniu nowych rozwiązań, także w zakresie urządzeń medycznych. Elektroniczny sprzęt medyczny, wykorzystywany zarówno w leczeniu, jak i w diagnostyce, może jednak stanowić potencjalne zagrożenie dla pacjentów i personelu.

W trosce o bezpieczeństwo Państwa sprzętu, personelu i pacjentów nasza firma nabyła wysoce specjalistyczne urządzena pomiarowe, odpowiadające wymogom normy bezpieczeństwa EN 60601 dot. medycznych urządzeń elektrycznych. Dzięki temu urządzeniu jesteśmy w stanie szybko i niezawodnie określić stan bezpieczeństwa technicznego Państwa aparatury medycznej.

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 20 maja 2010 r. Użytkownicy wyrobów medycznych są zobowiązani do zachowania należytej staranności w zakresie doboru, instalowania, uruchamiania oraz przeprowadzania przeglądów i konserwacji, a w szczególności do przestrzegania instrukcji używania dostarczonej przez wytwórcę. Co dokładnie opisane jest w 11 rozdziale.

Kontrola techniczna aparatów jest bardzo ważna, gdyż jej brak zobowiązuje Użytkowników do poniesienia odpowiedzialności za ewentualny incydent medyczny mogący spowodować uszczerbek na zdrowiu pacjenta. Regularnie wykonywane przeglądy techniczne i konserwacje pozwalają znacząco zmniejszyć ryzyko wystąpienia poważnej awarii.

Testy bezpieczeństwa elektrycznego Aparatury medycznej według normy EN 60601.

PRZEGLĄDY TECHNICZNE JUŻ ZA 36 PLN*

Przeglądy techniczne aparatury medycznej
Testy bezpieczeństwa elektrycznego Aparatury medycznej według normy EN 60601

Rozwój techniki sprzyja wprowadzaniu nowych rozwiązań, także w zakresie urządzeń medycznych. Elektroniczny sprzęt medyczny, wykorzystywany zarówno w leczeniu, jak i w diagnostyce, może jednak stanowić potencjalne zagrożenie dla pacjentów i personelu.

W trosce o bezpieczeństwo Państwa sprzętu, personelu i pacjentów nasza firma nabyła wysoce specjalistyczne urządzena pomiarowe, odpowiadające wymogom normy bezpieczeństwa EN 60601 dot. medycznych urządzeń elektrycznych. Dzięki temu urządzeniu jesteśmy w stanie szybko i niezawodnie określić stan bezpieczeństwa technicznego Państwa aparatury medycznej.

Firma P&P CITO wykonuje profesjonalne przeglądy techniczne sprzętu medycznego, dokonujemy badań bezpieczeństwa , badań poprawności funkcjonowania , badań pola elektromagnetycznego, konserwacji urządzenia , kalibracji , legalizacji i innych oraz potwierdzamy pisemnie obecny stan sprawności i bezpieczeństwa aparatury oraz osprzętu.

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 20 maja 2010 r. Użytkownicy wyrobów medycznych są zobowiązani do zachowania należytej staranności w zakresie doboru, instalowania, uruchamiania oraz przeprowadzania przeglądów i konserwacji, a w szczególności do przestrzegania instrukcji używania dostarczonej przez wytwórcę. Co dokładnie opisane jest w 11 rozdziale.

Kontrola techniczna aparatów jest bardzo ważna, gdyż jej brak zobowiązuje Użytkowników do poniesienia odpowiedzialności za ewentualny incydent medyczny mogący spowodować uszczerbek na zdrowiu pacjenta. Regularnie wykonywane przeglądy techniczne i konserwacje pozwalają znacząco zmniejszyć ryzyko wystąpienia poważnej awarii.

 

*Przeglądy bezpieczeństwa według normy EN 60601 – Sprzęt rehabilitacyjny