14 października 2020

Czym jest paszport techniczny wyrobów medycznych?

Zakłady Opieki Zdrowotnej są zobowiązane do posiadania i uzupełniania dokumentacji urządzeń medycznych. W dokumentacji muszą się znaleźć informacje dotyczące instalacji tych urządzeń, ich napraw, serwisów, konserwacji, przeglądów, kalibracji, wzorcowań, kontroli bezpieczeństwa itp. Obowiązek ten narzucony jest przez ustawę z 20 maja 2010 r. O wyrobach medycznych, ustawę z 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe, a także szereg rozporządzeń.

Paszport techniczny aparatury

Dokumentacja techniczna danego urządzenia medycznego nazywana jest jego paszportem technicznym. Firmy wykonujące przeglądy techniczne sprzętu medycznego zobowiązane są do wykonywania aktualnych wpisów. W paszporcie znajdują się m.in. podstawowe dane i parametry pracy urządzenia oraz uwagi dotyczące jego obsługi. Przy każdym przeglądzie, serwisie, naprawie, kalibrowaniu itp., firma przeprowadzająca usługę musi uzupełnić w paszporcie datę jej wykonania, swoją nazwę, a także opis wykonanych czynności i uwagi dotyczące danej aparatury (zawsze, aż do końca okresu ich użytkowania). Paszport techniczny urządzenia medycznego musi być przechowywany przez co najmniej 5 lat od dnia, w którym dane urządzenie przestało być używane. Musi go mieć m.in. aparatura do USG, EKG, RTG, inhalatory, detektory tętna płodu, endoskopy, aparatura okulistyczna, stomatologiczna i wiele innych urządzeń. Zaleca się, by paszport techniczny był przechowywany w miejscu użytkowania danego urządzenia, a całość dokumentacji była archiwizowana w danym Zakładzie Opieki Zdrowotnej.

Kontrole paszportów technicznych

Posiadanie paszportu medycznego jest obowiązkowe dla każdego urządzenia medycznego w danym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, bez względu na to, czy jest ono na gwarancji, czy już po. Paszporty techniczne urządzeń medycznych mogą być kontrolowane m.in. przez sanepid. Rzetelne prowadzenie paszportów medycznych leży w interesie wszystkich placówek medycznych. Paszporty bywają bowiem dowodami w sprawach wytoczonych konkretnym zakładom.