25 września 2020

Dlaczego tak ważne są przeglądy aparatury medycznej?

Użytkowana w zakładach opieki zdrowotnej aparatura medyczna, zgodnie z przepisami prawa, musi być poddawana regularnym przeglądom. Źle działające urządzenia do diagnostyki, leczenia, czy rehabilitacji pacjenta mogą stanowić ogromne zagrożenie dla jego zdrowia, a nawet życia. To jednak niejedyny powód, dla którego należy wykonywać regularne przeglądy sprzętu medycznego. Przemawia za tym jeszcze kilka innych argumentów.

Co dają regularne przeglądy?

Dokumentacja dotycząca regularnych przeglądów danego sprzętu medycznego jest materiałem dowodowym, jeśli któryś z pacjentów danej placówki poniesie uszczerbek na zdrowiu. Placówka, która wykorzystuje na co dzień aparaturę bez aktualnego przeglądu, działa niezgodnie z prawem. Jeśli więc dojdzie do sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta, będzie ona musiała ponieść pełną odpowiedzialność za jego problemy. Regularne przeglądy sprzętu medycznego zapobiegają pojawianiu się takich sytuacji. Dzięki częstym kontrolom sprzęt można oddać do serwisu jeszcze zanim dojdzie do jego poważnej awarii. Przeglądy są ważne także z perspektywy zużywalności urządzeń. Dyrektorowi zakładu opieki zdrowotnej łatwiej jest wydłużyć żywotność posiadanego przez niego sprzętu, gdy na bieżąco wie on, jakich działań serwisowych potrzebuje dana aparatura medyczna. Ponadto przeglądy często bywają remedium na drobne, mało istotne, leczy irytujące personel medyczny usterki sprzętu i znacząco poprawiają komfort pracy lekarzom i pielęgniarkom. Aparatura medyczna, która z powodu awarii nie jest użytkowana w placówkach prywatnych, nie zarabia na siebie. Regularne wykonywanie jej przeglądów może wiec zapobiec przestojom, a co za tym idzie – stratom finansowym danego zakładu opieki zdrowotnej.

Przeglądy okresowe

Przeglądy okresowe aparatury medycznej powinny być wykonywane zgodnie z zaleceniami jej producenta. Każdy zakład opieki zdrowotnej zobowiązany jest do kompletowania i przechowywania dokumentacji przeglądowej. Uprawniona do przeprowadzenia przeglądu osoba powinna spisać dokładny raport serwisowy. Powinny znaleźć się w nim również dane firmy przeprowadzającej przegląd oraz jego data.