2 marca 2021

Jak często serwisować aparaturę medyczną?

Wszystkie wyroby medyczne powinny być użytkowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dotyczy to przede wszystkim wykorzystywanej w placówkach medycznych aparatury medycznej. Producenci, importerzy i dystrybutorzy zobowiązani są do dostarczania aparatury wraz z instrukcją obsługi, wykazem dostawców części i materiałów oraz wykazu podmiotów upoważnionych do serwisowania. Z kolei placówki medyczne powinny stosować urządzenia zgodnie z ich przeznaczeniem, prowadzić dokumentację urządzeń medycznych i przeprowadzać przeglądy oraz regularne serwisy.

W tym wpisie skupimy się przede wszystkim na częstotliwości serwisowania aparatury medycznej, gdyż to właśnie ta kwestia niejednokrotnie budzi najwięcej wątpliwości.

Częstotliwość serwisów aparatury medycznej

Serwis aparatury medycznej do jedna z podstawowych czynności mających na celu kontrolę sprawności danego urządzenia. To, jak często należy serwisować wyroby medyczne, zależy przede wszystkim od zaleceń producenta. Z tego też powodu tak ważne jest, aby do każdego sprzętu dołączona była instrukcja, w której znajdują się szczegółowe informacje na ten temat. Jeżeli do bezpiecznego i prawidłowego działania sprzętu konieczna jest fachowa instalacja, okresowa konserwacja, obsługa serwisowa, aktualizacja oprogramowania, regulacja kalibracji i wzorcowań, sprawozdania lub kontrole bezpieczeństwa, konieczne jest także dołączenie wykazu serwisantów, którzy są upoważnieni do wyżej wymienionych działań. Jeśli jednak wymienione czynności nie wymagają fachowej wiedzy i umiejętności, wykaz serwisantów nie jest niezbędny. Użytkowanie aparatury zawsze jednak powinno odbywać się zgodnie z załączoną instrukcją używania.

Aby więc mieć pewność, jak często serwisować aparaturę medyczną, warto dokładnie zaznajomić się z dołączoną do niej dokumentacją. Za prawidłowy poziom serwisowania urządzeń odpowiada podmiot zarządzający daną placówką medyczną.

Kto powinien serwisować aparaturę medyczną?

Serwis aparatury medycznej powinien być wykonywany przez podmioty specjalizujące się w tym zakresie. Dlatego też zachęcamy do skorzystania z usług naszej firmy, która zapewnia usługi profesjonalnych fachowców, posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w wykonywaniu tego typu zleceń serwisowych. Działamy na terenie niemal całej Polski, a także obsługujemy tereny Czech, Słowacji i Niemiec.

Specjalizujemy się w serwisie gwarancyjnym i pogwarancyjnym. Posiadamy niezbędną autoryzację potwierdzoną przez głównych producentów sprzętu medycznego. Wykonujemy przeglądy techniczne, montaż i demontaż, a także modernizację aparatury, ocenę i wydawanie orzeczeń technicznych. Świadczymy też usługi z zakresu naprawy aparatury medycznej. W ramach współpracy z naszą firmą można też liczyć na doradztwo przy zakupie niezbędnych wyrobów medycznych czy wsparcie przy opracowywaniu wyceny. Oferujemy też szkolenia w zakresie obsługi urządzeń medycznych.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.