10 listopada 2020

Jakie urządzenia muszą posiadać paszport techniczny?

Paszport techniczny to dokument, w którym dokonuje się aktualnych wpisów dotyczących instalacji, serwisowania, kalibracji, napraw i innych czynności wykonywanych przy danej aparaturze medycznej. Powinno posiadać go każde urządzenie medyczne, które jest wykorzystywane do diagnostyki medycznej i przeprowadzania zabiegów. Co jeszcze warto wiedzieć o tym dokumencie?

Paszport techniczny: których urządzeń dotyczy?

Paszport techniczny musi mieć każde urządzenie medyczne zarówno będące na gwarancji, jak i po okresie gwarancyjnym. Zakłady Opieki Zdrowotnej są zobowiązane przepisami prawa do przechowywania paszportów technicznych nie krócej niż przez 5 lat od momentu, gdy dany sprzęt przestał być użytkowany. Jakie dokładnie sprzęty medyczne muszą posiadać swój paszport? Możemy wymienić tu m.in. lampy zabiegowe, operacyjne i bakteriobójcze, wagi medyczne, detektory tętna płodu, inhalatory, audiometry, spirometry, aparaty EKG, USG, EEG, unity stomatologiczne, myjki ultradźwiękowe, inhalatory, aparaturę okulistyczną, stomatologiczną, sprzęt RTG, autoklawy, endomotory itd. Paszport techniczny danego urządzenia powinien być przechowywany w miejscu jego użytkowania, a całość dokumentacji powinna być archiwizowana w danym Zakładzie Opieki Zdrowotnej (nie krócej niż wspomniane 5 lat od zaprzestania używania wyrobu).

Dane w paszporcie technicznym

Wpisów w paszportach technicznych aparatury medycznej może dokonać tylko autoryzowany serwis sprzętu medycznego. Przy każdym serwisie, naprawie, aktualizacji oprogramowania, przeglądzie itp., serwis wpisuje jego datę i nazwę swojej firmy. To jednak nie wszystko. We wpisie musi znaleźć się dokładny opis wykonywanych czynności, a także ważne uwagi serwisanta dotyczące danego sprzętu. Paszport techniczny może być skontrolowany przez odpowiedni urząd, może też stać się dowodem w sprawie o błąd medyczny. W przypadku zakupu nowego sprzętu medycznego paszport techniczny zazwyczaj jest dołączony do urządzenia. Jeśli chodzi o starszy, będący już w użytkowaniu sprzęt, o paszport musi zatroszczyć się ten Zakład Opieki Zdrowotnej, który jest w jego posiadaniu.