P&P CITO – Serwis sprzętu medycznego
11 marca 2020

Przegląd techniczny respiratora

Artykuł wyjaśni dlaczego tak ważne jest wykonywanie przeglądów technicznych respiratorów i kto je może wykonać.

Urządzenia medyczne, szczególnie te ratujące życie i zdrowie, muszą być niezawodne – dlatego

przeglądy i serwisy w przypadku sprzętu medycznego są bardzo ważne

Respirator jest urządzeniem medycznym wspomagający lub zastępującym mięśnie pacjenta w wykonywaniu pracy oddechowej. Maszyna umożliwia sztuczne, wymuszone oddychanie, wykorzystywane w sytuacjach ustania czynności oddechowej (w wyniku urazu, choroby lub zastosowania leków blokujących przewodnictwo nerwowo-mięśniowe), bądź celem jej ułatwienia (gdy pacjent wprawdzie oddycha samodzielnie, lecz czynność ta jest utrudniona lub ze względu na stan pacjenta nie zaspokaja zapotrzebowania organizmu na tlen).

Przeglądy techniczne respiratorów wykonywane są w celu zapewnienia ciągłości pracy tego wyjątkowo istotnego w terapii urządzenia, w skład przeglądu respiratora wchodzi przegląd bezpieczeństwa elektrycznego, przegląd funkcjonalny w skład którego wchodzą pomiary funkcji i ustawień, konserwacja urządzenia jak i ewentualna wymiana części eksploatacyjnych i aktualizacja oprogramowania.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych wszystkie wyroby medyczne w tym respiratory wymagają przeglądów technicznych. Wykonać je można m.in. w ZTM INNOVATIONS lub P&P CITO.