2 kwietnia 2024

Przeglądy techniczne sprzętu do fizykoterapii

Przeglądy techniczne sprzętu do fizykoterapii są kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa i skuteczności terapii. W wielu krajach obowiązują przepisy regulujące częstotliwość i zakres takich przeglądów. Ogólnie, przeglądy te powinny obejmować:

  1. Weryfikację bezpieczeństwa elektrycznego: Sprawdzenie, czy urządzenia są bezpieczne do użytku, nie stwarzają zagrożenia porażenia elektrycznego dla pacjentów ani terapeutów.
  2. Sprawdzenie działania mechanicznego: Kontrola ruchomych części, takich jak silniki, przekładnie, czy elementy regulacyjne, aby upewnić się, że działają one prawidłowo i płynnie.
  3. Kalibracja urządzeń: Aby terapia była skuteczna, urządzenia muszą pracować zgodnie ze swoimi specyfikacjami. Kalibracja zapewnia, że wyjście urządzenia (np. moc ultradźwięków, natężenie pola magnetycznego) jest dokładne.
  4. Sprawdzenie oprogramowania: Jeśli urządzenie wykorzystuje oprogramowanie do sterowania terapią, należy upewnić się, że działa ono poprawnie i jest aktualne.
  5. Ocena stanu ogólnego urządzenia: Kontrola zużycia, potencjalnych uszkodzeń oraz czystości urządzenia.