7 maja 2021

Wadliwość aparatury medycznej – co wtedy?

Szpitale, przychodnie czy inne placówki medyczne nie mogą funkcjonować bez odpowiedniej aparatury medycznej. Niezwykle ważne jest to, by zapewnić sprzętowi sprawność, która umożliwi bezpieczne wykonywanie badań czy przeprowadzanie zabiegów. W tym celu niezbędny jest zakup aparatury od sprawdzonego dostawcy, właściwy montaż oraz regularne poddawanie sprzętu medycznego przeglądom. Czasami jednak zdarza się tak, że mimo odpowiedniej eksploatacji sprzęt okazuje się wadliwy. Co należy zrobić w takiej sytuacji?

Rękojmia na aparaturę medyczną 

Za sprawność aparatury medycznej odpowiada nie tylko producent, ale również sprzedawca. Jeżeli zakupiony sprzęt medyczny okazuje się wadliwy, to warto pamiętać o tym, że sprzedawca na mocy prawa odpowiada za towar w ramach rękojmi. Rękojmia jest jedną z możliwych dróg składania reklamacji przez konsumenta. Można jej dochodzić w dwóch przypadkach. Pierwszym z nich jest niezgodność towaru z umową, na przykład wada fizyczna. Drugą sytuacją jest wada prawna zakupionego towaru.

Właściciel placówki medycznej ma kilka możliwości. Może żądać od sprzedawcy wymiany towaru na nowy albo obniżenia jego ceny. Trzecią opcją jest bezpłatny serwis sprzętu medycznego, dzięki któremu aparatura odzyska pełną sprawność. Warto nadmienić, że podstawą dochodzenia rękojmi jest potwierdzenie zakupu sprzętu, czyli faktura VAT, paragon albo umowa. Istotne jest również to, że treść żądania zależna jest wyłącznie od woli kupującego.

Wadliwa aparatura medyczna a gwarancja 

Właścicielom placówek medycznych, którzy zakupili wadliwy sprzęt, przysługuje również gwarancja. W odróżnieniu od rękojmi musi być ona złożona do producenta sprzętu medycznego. Gwarancja jest udzielana przez producenta zakupionego produktu i wskazuje obowiązki gwaranta oraz uprawnienia konsumenta. Właściciele placówek medycznych często decydują się na złożenie reklamacji właśnie na podstawie gwarancji.

Takie rozwiązanie ma wiele zalet, ponieważ producenci aparatury medycznej mają specjalistyczny sprzęt, który jest niezbędny do wykonania naprawy. Dodatkowo w takim przypadku czas rozpatrzenia reklamacji zwykle jest krótszy niż w przypadku rękojmi, ponieważ wówczas procedura nie uwzględnia pośredników. Właściciele placówek medycznych powinni pamiętać o prawach, które przysługują im w związku z zakupem sprzętu. Taka wiedza okazuje się niezwykle przydatna na wypadek zauważenia wad w zakupionej aparaturze medycznej.