Holetry EKG. HolCARD 24W Alfa System A703 v.201 (Rejestrator +Oprogramowanie)

Opis

HolCARD 24W Alfa System ASPEKT 703 v.201 – Oprogramowanie do analizy EKG metodą Holtera poszerzone o analizę parametrów wraz z rejestratorem AsPEKT 703 v.201.

 

Oprogramowanie do analizy EKG metodą Holtera wraz z rejestratorem AsPEKT 703 v.201 przeznaczone do instalacji na komputerze użytkownika. Pozwala na szybkie wykonanie podstawowych analiz EKG (ocenę arytmii i odcinka ST), przeprowadzenie analiz zaawansowanych w zakresie oceny zmienność rytmu (HRV), odstępu QT oraz analizę pracy rozrusznika serca.

 

Specyfikacja techniczna:

– Analiza zapisu EKG w trybie prospektywnym i retrospektywnym

– Analiza arytmii pochodzenia komorowego i nadkomorowego w zapisach do 48 godzin

– Natychmiastowy dostęp do zapisu EKG z dowolnego poziomu analizy (tabele, trendy)

– Możliwość wykrywania, przeglądania, tworzenia ilościowych raportów w zakresie oceny: VE, S`SVE, P`SVT, Pauz, IRR VT, IVR, Tachy, Brady, Salwa, Bigeminia, Trigeminia, Pary, R na T, uniesienia i obniżenia ST. Epizody ST, Max, Min, oraz Średni Rytm Serca, procentowy udział artefaktów w zapisie

– Edytor klasy umożliwiający łatwą edycję wszystkich pobudzeń komorowych i nadkomorowych

– Tabelaryczna prezentacja danych liczbowych

– Prezentacja wyników w formie trendów w tym trójwymiarowe trendy ST i HRV

– Przygotowanie do druku automatycznie lub wybierane przez użytkownika wstęgi EKG wraz z ich etykietami

– Drukowanie całego zarejestrowanego sygnału EKG

– Niezależna analiza ST każdego kanału EKG dla wybranych przez użytkownika punktów odniesienia ST, punktu J oraz linii bazowej R-R

– Korzystanie z wielobarwnych prezentacji na ekranie

– Bezprzewodowa transmisja danych umożliwiająca podgląd zapisu EKG w czasie rzeczywistym

– Analiza zmienności rytmu w dziedzinie czasu i częstotliwości

– Analizy odstępu QT z prezentacją wyników w formie tabelarycznej graficznej

– Analiza pracy wszystkich typów rozruszników serca

 

Standardowe wyposażenie:

– rejestrator holterowski EKG AsPEKT 703 z wyposażeniem

– oprogramowanie HolCARD 24W Alfa z kluczem zabezpieczającym

 

Opcjonalne wyposażenie:

– rejestrator holterowski EKG AsPEKT 702

– rejestrator holterowski EKG AsPEKT 800

– rejestrator holterowski EKG AsPEKT 812

– rejestrator holterowski EKG AsPEKT 903

– pasta abrazyjna EVERY v.001