Aparat do elektroterapii SysStim 226

Opis

1403260805e2 - Aparat do elektroterapii SysStim 226

Aparat do elektroterapii SysStim 226 

Aparat do elektroterapii SysStim 226 to dwuobwodowy stymulator posiadający 2 całkowicie niezależne obwody. Aparat generuje: prądy niskiej częstotliwości TENS, średniej częstotliwości (interferencyjne i prądy Kotz’a, średniej częstotliwości premodulowane). Możliwość wykonania tonolizy mięśni.

Aparat do elektroterapii sterowany mikroprocesorem, posiadający dwa całkowicie niezależne obwody. SysStim 226 ma możliwość wprowadzenia różnych parametrów zabiegu dla poszczególnych kanałów oraz dwa niezależne zegary zabiegowe dla każdego z obwodów aparatu.

Panel czołowy aparatu wyposażony jest w wyświetlacz diodowy LED potwierdzający wybór opcji sygnałem dźwiękowym.

Aparat generuje prądy średniej i niskiej częstotliwości, a poprzez wybór trybu modulacji amplitudy prądu ma możliwość wykonania zabiegu tonolizy. Czytelny, przejrzysty panel pozwala na szybkie ustawienie parametrów zabiegowych.

Parametry generowanych prądów:

-prąd niskiej częstotliwości o kształcie prostokątnym (TENS) o zakresie częstotliwości 1-120 Hz,

-prąd Kotz’a – prąd średniej częstotliwości o częstotliwości 1000 – 2500 Hz modulowany o częstotliwości od 50 do 80 Hz,

-prąd średniej częstotliwości interferencyjny o kształcie sinusoidalnym o częstotliwościach 4000 Hz oraz 4250 Hz z możliwością modulacji częstotliwości fali nośnej w zakresie 1-250 Hz,

-prąd średniej częstotliwości premodulowany o częstotliwości 4000 Hz o modulacji fali nośnej w zakresie 1-250 Hz.

-Dostępne opcje modulacji amplitudy:

-tryb ciągły (brak modulacji amplitudy, stała aplikacja wybranej opcji prądowej),

-tryb przerywany (możliwość ustalenia czasu stymulacji i czasu przerwy, czasu narastania modulacji, czasu opadania modulacji),

-tryb naprzemienny wykorzystywany w stymulacji dwuobwodowej antagonistycznych grup mięśniowych (stymulacja podawana jest zmiennie pomiędzy kanałami 1 i 2 z 1 s narastania i opadania modulacji. Opcja ta może być łączona z modulacją udarową).