BIOSTYMULATOR LASEROWY BL-21 UŁAN

Opis

14017929977 - BIOSTYMULATOR LASEROWY BL-21 UŁAN

BIOSTYMULATOR LASEROWY BL-21 UŁAN

 

Jest nowoczesnym urządzeniem, znajdującym zastosowanie

w następujących dziedzinach:

fizykoterapia, stomatologia, dermatologia, pediatria, reumatologia, ginekologia, urologia, medycyna sportowa, akupunktura, weterynaria, kosmetyka.

Biostymulator laserowy BL-21 UŁAN jest unowocześnioną wersją biostymulatora BL-20 UŁAN. Wykorzystano w nim mikroprocesorowy system sterowania. Rozwiązania układowe zastosowane w tym biostymulatorze uwzględniają opinie użytkowników tego rodzaju aparatury, przez co zadawanie parametrów zabiegu stało się bardzo przejrzyste i czytelne. Informacja wyświetlana na monitorze zawiera podstawowe dane interesujące użytkownika jak: dawka energii, pole zabiegu, gęstość energii i czas zabiegu.

Użytkownik ma do dyspozycji 26 procedur, które może sobie indywidualnie przechowywać w pamięci oraz dowolnie wiele razy modyfikować. Wystarczy podać typ używanej (jednej z 7 rodzajów) sondy zabiegowej oraz parametry zabiegu, po czym zapamiętać to wszystko w jednym z 26 miejsc w pamięci pod numerem od 0 do 26.

Procedura nr „0” programowana przez użytkownika umożliwia nastawę parametrów pracy impulsowej modulowanej – jest to unikalna procedura, która wymusza emisję promieniowania impulsowego w postaci „paczek impulsów” o modulowanej amplitudowo mocy średniej. Użytkownik może wybrać kształt obwiedni mocy średniej: sinusoidalny, trójkątny lub prostokątny oraz częstotliwość powtarzania „paczek” impulsów z wartości 1,2,4,12Hz.

Niezależnie od tego producent wprowadził do pamięci procesora 90 procedur wykorzystywanych w: ortopedii i traumatologii – 53 procedury, reumatologii – 4 procedury, neurologii – 2, dermatologii – 10, stomatologii – 8, urologii – 4, laryngologii – 2 i ginekologii – 7 procedur. W tych przypadkach obsługa polega jedynie na wybraniu określonej procedury. Procedury te zostały opracowane przez specjalistów, którzy w swojej pracy wykorzystują taką aparaturę, z: Stołecznego Centrum Rehabilitacji w Konstancinie k. Warszawy oraz ze Szpitala Wojskowej Akademii Medycznej przy ul. Szaserów w Warszawie.

Istnieje jednak możliwość zmiany przez producenta oprogramowania parametrów procedur dla dowolnego użytkownika według jego potrzeb.

Ze względu na unikalne właściwości promieniowania laserowego oraz ogromne możliwości rozbudowy zestawu BL-21 pod kątem ilości i rodzajów sond zabiegowych, nasadek światłowodowych, nasadek magnetycznych i in. biostymulator ten jest niezastąpionym narzędziem pracy lekarza czy fizykoterapeuty w nowoczesnym gabinecie.

Urządzenie posiada elektroniczny kod zabezpieczający. Biostymulator BL-21 UŁAN przystosowany jest do współpracy ze skanerem promieniowania laserowego typu SL-21.

Zalety:

-Sterownik biostymulatora z procesorem;

-90 procedur leczenia zaprogramowanych przez producenta;

-10 procedur leczenia do zaprogramowania przez użytkownika;

-Bardzo duży wybór końcówek światłowodowych;

-Elektroniczny kod zabezpieczający;

-Możliwość współpracy z sondami:

-Z laserami impulsowymi o mocach – 20W (A1), 50W (A2) w impulsie (częstotliwość do 30 000 Hz);

-Z laserami ciągłego działania (podczerwonymi) o mocy: 100mW (B1), 200mW (B2), 400mW (B3);

-Z laserem ciągłego działania (czerwonym) o mocy:30mW (C).