GÓRA DO WSPINACZKI GONGE

Góra do wspinaczki o wysokości 32 cm przeznaczona dla dzieci została tak zaprojektowana, aby zachęcić je do wspinaczki i zabawy. Podstawa góry stopniowo zmniejsza się, ostatni szczebel ma bardzo małą powierzchnię, przez co wejście i utrzymanie się na szczycie góry może być dla dziecka nie lada wyzwaniem.

Zalecana dla dzieci z zaburzeniami równowagi, zmysłu kinestetycznego, koordynacji ruchowej, wskazana w przypadku nadmiernej lękliwości i obawy przed wysokością. Góra jest bezpieczna dla dziecka – wykonana z wysokiej jakości, wytrzymałych materiałów, zabezpieczona od dołu warstwą antypoślizgowej gumy. Przyjemny fioletowy kolor i obłe kształty motywują dziecko do aktywnej zabawy.

Zastosowanie zabawki sensorycznej Gonge góra do wspinaczki

Góra doskonale spisuje się w warunkach domowych, szkołach, przedszkolach czy świetlicach. Może stanowić cześć toru przeszkód, może zostać użyta do terapii grupowej lub indywidualnej. Łatwo jest również zdiagnozować deficyty i lęki dziecka obserwując jego reakcję na zabawkę, a także aktywność na niej.

Maksymalne obciążenie: 100 kg