HolCARD 24W Beta-M System v.002 Oprogramowanie do rejestratorów holterowskich EKG

Opis

HolCARD 24W Beta-M System v.002 Holter EKG 

System HolCARD 24W Beta-M pozwala na szybkie i kompletne wykonanie analiz zapisu EKG metodą holtera (ocenę arytmii oraz odcinka ST). System składa się z Stanowiska Diagnostyki Medycznej typy M (do zabudowy) wraz z specjalistycznym oprogramowaniem. Współpracuje z rejestratorami holterowskimi AsPEKT 702, AsPEKT 800 oraz AsPEKT 812 i przeznaczony do wykorzystania w klinikach, szpitalach oraz gabinetach prywatnych.
Specyfikacja techniczna: 

 • Analiza zapisu EKG w trybie prospektywnym i retrospektywnym
 • Natychmiastowy dostęp do zapisu EKG z dowolnego poziomu analizy (tabele, trendy)
 • Analiza arytmii pochodzenia komorowego i nadkomorowego w zapisach do 48 godzin
 • Możliwość wykrywania, przeglądania, tworzenia ilościowych raportów w zakresie oceny: VE, S`SVE, P`SVT, Pauz, IRR VT, IVR, Tachy, Brady, Salwa, Bigeminia, Trigeminia, Pary, R na T, uniesienia i obniżenia ST. Epizody ST, Max, Min, oraz Średni Rytm Serca, procentowy udział artefaktów w zapisie
 • Edytor klasy umożliwiający łatwą edycję wszystkich pobudzeń komorowych i nadkomorowych
 • Tabelaryczna prezentacja danych liczbowych
 • Prezentacja wyników w formie trendów w tym trójwymiarowe trendy ST
 • Przygotowanie do druku automatycznie lub wybierane przez użytkownika wstęgi EKG wraz z ich etykietami
 • Drukowanie całego zarejestrowanego sygnału EKG
 • Niezależna analiza ST każdego kanału EKG dla wybranych przez użytkownika punktów odniesienia ST, punktu J oraz linii bazowej R-R
 • Korzystanie z wielobarwnych prezentacji na ekranie
 • Filtr migotania przedsionków
 • Bezprzewodowa transmisja danych umożliwiająca podgląd zapisu EKG w czasie rzeczywistym
 • Analiza zmienności rytmu w dziedzinie czasu i częstotliwości

Standardowe wyposażenie: 

 • Stanowisko Diagnostyki Medycznej typu M(LCD 19″, Drukarka laserowa A4)
 • Oprogramowanie HolCARD 24W Beta z kluczem zabezpieczającym USB
 • Odbiornik sygnału podczerwieni IRDA
 • Opcjonalne wyposażenie
 • Rejestrator holterowski EKG AsPEKT 702 v.001
 • Rejestrator holterowski EKG AsPEKT 800 v.001
 • Rejestrator holterowski EKG AsPEKT 812 v.001

Gwarancja: 12 miesięcy*

*Istnieje możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą