HolCARD 24W TELE Alfa System v.001 Cyfrowy rejestrator EKG wraz z oprogramowaniem

Opis

HolCARD 24W TELE Alfa System v.001 Cyfrowy rejestrator EKG wraz z oprogramowaniem

HolCARD 24W TELE Alfa System v.001 to oprogramowanie umożliwiające stworzenie centralnej stacji odbiorczej pozwalającej na tworzenie sieci zdalnej diagnostyki kardiologicznej metodą holtera. System wyposażony jest w jeden cyfrowy rejestrator AsPEKT 702 TELE v.001 którego zapisy EKG wysyłane są poprzez sieć telemedyczną AsCOMMTEL.

Specyfikacja techniczna: 

 • Analiza zapisu EKG w trybie prospektywnym i retrospektywnym
 • Natychmiastowy dostęp do zapisu EKG z dowolnego poziomu analizy (tabele, trendy)
 • Analiza arytmii pochodzenia komorowego i nadkomorowego w zapisach do 48 godzin
 • Możliwość wykrywania, przeglądania, tworzenia ilościowych raportów w zakresie oceny: VE, S`SVE, P`SVT, Pauz, IRR VT, IVR, Tachy, Brady, Salwa, Bigeminia, Trigeminia, Pary, R na T, uniesienia i obniżenia ST. Epizody ST, Max, Min, oraz średni Rytm Serca, procentowy udział artefaktów w zapisie
 • Edytor klasy umożliwiający łatwą edycję wszystkich pobudzeń komorowych i nadkomorowych
 • Tabelaryczna prezentacja danych liczbowych
 • Prezentacja wyników w formie trendów w tym trójwymiarowe trendy ST
 • Przygotowanie do druku automatycznie lub wybierane przez użytkownika wstęgi EKG wraz z ich etykietami
 • Drukowanie całego zarejestrowanego sygnału EKG
 • Niezależna analiza ST każdego kanału EKG dla wybranych przez użytkownika punktów odniesienia ST, punktu J oraz linii bazowej R-R
 • Korzystanie z wielobarwnych prezentacji na ekranie
 • Filtr migotania przedsionków
 • Generowanie raportów z badań w formacie PDF

Standardowe wyposażenie: 

 • AsPEKT 702 TELE v.001
 • Oprogramowanie HolCARD 24W Alfa z kluczem zabezpieczającym USB
 • Oprogramowanie ASCOMMTEL
 • Czytnik kart CF

Opcjonalne wyposażenie:

 • HolCARD 24W TELE Gamma System v.001

Gwarancja: 12 miesięcy*
* Istnieje możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą