HolCARD CR-07 Alfa System v.002 Holter ciśnieniowy wraz z oprogramowaniem

Opis

HolCARD CR-07 Alfa System v.002 Holter ciśnieniowy wraz z oprogramowaniem

HolCARD CR-07 Alfa System v.002 to system długotrwałego monitorowania ciśnienia tętniczego krwi. Rejestrator CR-07 przeszedł pozytywnie procedurę walidacji zgodnie z International Protocol of European Society of Hypertension i zgodnie z raportem oceny spełnia kryteria dokładności pomiaru ciśnienia tętniczego krwi. W związku z czym może być wykorzystywany do pomiarów przy realizacji badań naukowych.

System przeznaczony jest do stosowania w klinikach, szpitalach, ośrodkach ambulatoryjnych i gabinetach specjalistycznych.

Specyfikacja techniczna: 

 • pomiar i rejestrację ciśnienia skurczowego, rozkurczowego, średniego krwi oraz częstotliwości rytmu serca
 • możliwość podziału doby na 6 podokresów pomiarowych
 • analizę wyników obejmują statystyki: Max., Min., zakres, UQ, LQ, Mediana, Średnie, SD dla ciśnienia skurczowego, rozkurczowego, średniego oraz częstości rytmu
 • statystykę dostępną dla całego badania oraz dla każdego z sześciu okresów pomiarowych
 • rejestrację ciśnienia tętniczego krwi w ciągu tygodnia (500 pomiarów) z dowolnymi odstępami pomiarów
 • automatyczne określenie zakresu pompowanego ciśnienia
 • prezentację wyników ostatniego zapisanego pomiaru (na życzenie użytkownika)
 • pomiar na żądanie
 • rozpoczęcie rejestracji poza systemem komputerowym
 • graficzną i tabelaryczną prezentację wyników pomiarów

Standardowe wyposażenie:

 • oprogramowanie HolCARD CR-07 z kluczem zabezpieczającym USB oraz instrukcją użytkowania
 • rejestrator HolCARD CR-07
 • kabel połączeniowy USB
 • mankiet dla dorosłych rozmiar średni
 • torba na rejestrator z pasem
 • baterie alkaliczne AA (4 szt.)

Opcjonalne wyposażenie: 

 • HolCARD CR-07 rejestrator v.002
 • HolCARD CR07 Beta System v.001
 • Mankiet dla dorosłych – rozmiar średni
 • Mankiet dla dorosłych – rozmiar duży
 • Mankiet dla dzieci

Gwarancja: 12 miesięcy*
* Istnieje możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą