Kardiologia i spirometria. Medical-econet EtCO2 – Moduł Sidestream.

Opis

Kod producenta 10-5913