Kardiologia i spirometria. Medical-econet SpO2 softtouch Sensor.

Opis

Kod producenta 20-5265