Kinezyterapia. Linka do podwieszeń i ćw. w odciążeniu – 120cm