Kinezyterapia. Linka z bloczkami do ćw. z obciążeniem – 350cm