Kinezyterapia. Przewieszka boczna z podporą montowaną do kabiny UGUL