MoniCARD Perfekt Bis NET – Centrala v.001 Telemedyczna centrala nadzoru medycznego

Opis

MoniCARD Perfekt Bis NET – Centrala v.001 Telemedyczna centrala nadzoru medycznego

Telemedyczna centrala nadzoru medycznego współpracująca z telemonitorami MediSTATION oraz kardiomonitorami serii MoniCARD.

Specyfikacja techniczna: 

 • Tworzenie sieci monitorującej do 48 monitorów przyłóżkowych lub telemonitorów
 • Monitorowanie w trybie 8 lub 4 łóżek
 • Wydruku on-line
 • Sygnalizacja stanów alarmowych, alarm 3 stopniowy (wizualny i dźwiękowy)
 • Ilość wyświetlanych jednocześnie przebiegów: od 4 do 8 dla każdego pacjenta
 • Wyświetlanie parametrów alfanumerycznych pacjenta
 • Identyfikacja statusu podłączenia do sieci poszczególnych monitorów przyłóżkowych
 • Archiwizacja wszystkich przebiegów oraz mierzonych parametrów w okresie do 10 dni
 • Prezentacja trendów, prezentacja przebiegów EKG, respiracji i krzywych pletyzmograficznych
 • Różne tryby prezentacji przebiegów
 • Dowolna konfiguracja wyglądu ekranu
 • Zestawienie tabelaryczne stanów alarmowych
 • Opis stanów alarmowych
 • Wydruki krzywych dynamicznych ilustrujących stany alarmowe
 • Przygotowanie raportu końcowego po zakończeniu monitorowania

Standardowe wyposażenie: 

 • Oprogramowanie MoniCARD Perfekt Bis NET
 • Stanowisko Diagnostyki Medycznej (LCD 24″, drukarka laserowa A4)
 • Zestaw dokumentów rejestracyjnych wraz z umową

Powiązane produkty: 

 • Telemonitor MediSTATION
 • Kardiomonitory serii MoniCARD

Gwarancja: 12 miesięcy*
* Istnieje możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą