MULTITRONIC MT-7P Aparat do elektroterapii

Opis

1359982110bez tytuluuuuuu 300x218 - MULTITRONIC MT-7P Aparat do elektroterapii

MULITRONIC MT-7P Aparat do elektroterapii

Uniwersalny 2-kanałowy aparat do elektroterapii.

Aparat Multitronic MT-7P umożliwia wykonywanie zabiegów:

 • prądami interferencyjnymi: statycznym (klasycznym), dynamicznym (izoplanarnym), 2-przewodowym (premodulowanym) oraz przerywanym
 • prądami diadynamicznymi wg Bernarda typu DF, MF, RS, MM, CP, LP, CPiso, LPiso (z ustawianiem sekwencji)
 • stymulacji porażeń (prądy średniej częstotliwości, modulowane w kształcie trójkąta, prostokąta, trapezu i sinusoidy – każdy unipolarny i bipolarny)
 • stymulacji porażeń spastycznych (tonoliza) w systemie dwukanałowym
 • stymulacji TENS, również tzw. modulacja drażniąca
 • stymulacji TENS BURST (wybuchowy)
 • stymulacji HV (wysokonapięciowa)
 • stymulacji wg Kotz’a (rosyjska stymulacja)
 • prądem Träberta (UR) (2-5)
 • prądem faradycznym i neofaradycznym
 • elektrogimnastyki z szeroką regulacją
 • jonoforezy
 • galwanizacji

Charakterystyka aparatu:

 • dwa obwody zabiegowe (niezależna regulacja amplitudy)
 • wygodne nastawianie prądu przy pomocy pokręteł
 • gotowe parametry zabiegów dla typowych schorzeń (ponad 100 pozycji)
 • indywidualna regulacja parametrów zabiegu
 • własne ustawienia parametrów zabiegu wybranych przez obsługę (50 pozycji)
 • przyjazna dla obsługi funkcja półautomatycznej elektrodiagnostyki (wyznaczanie krzywej i/t, automatyczne wyliczanie wartości współczynników), wyniki ostatniego badania pozostają w pamięci aparatu
 • dużych rozmiarów ekran ciekłokrystaliczny – ułatwiający odczyt parametrów
 • niezależne wyświetlacze LED dla wartości prądów
 • wykrywanie przerwy w obwodzie zabiegowym
 • liczniki czasu i liczby zabiegów

Zastosowanie:
Prądy diadynamiczne wg Bernarda mają zastosowanie w leczeniu m.in.:

 • zespołów bólowych choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa
 • nerwobóli
 • zapaleń około stawowych
 • chorób zwyrodnieniowych stawów
 • zespołów naczyniowych
 • zaników mięśni
 • półpaśca

Zastosowanie modulowanych prądów średniej częstotliwości o powyższych typach
modulacji pozwoliło na:

 • wielokrotne zmniejszenie impedancji pojemnościowej tkank
 • znaczne zmniejszenie zmian elektrolitycznych tkanki często spotykanych po zastosowaniu prądów
  małej częstotliwości

Prądy interferencyjne wg Nemec’a mają zastosowanie przede wszystkim w:

 • leczeniu zespołów bólowych narządów ruchu
 • stymulacji mięśni w zanikach prostych, niedowładach, przykurczach
 • elektrogimnastyce sportowców celem zwiększenia siły i masy mięśniowej
 • w chorobach zwyrodnieniowych stawów
 • w stanach pourazowych: skręcenia stawów, stłuczeniach tkanek miękkich

Stymulacja porażeń wiotkich jest wykonywana przy wykorzystaniu modulowanych amplitudowo
impulsów średniej częstotliwości w kształcie trójkąta i połówki sinusoidy. Prądy te są wykorzystywane
do stymulacji przy porażeniach nerwu: strzałkowego, promieniowego, twarzowego, łokciowego,
pośrodkowego, piszczelowego, mięśniowo-skórnego, udowego itp. Prądy te są również wykorzystywane
w elektrogimnastyce mięśni zdrowych u sportowców lub w zanikach prostych.
Stymulacja porażeń spastycznych (tonoliza) jest wykonywana w systemie dwukanałowym wg
parametrów opracowanych przez Hufschmidta i Jantscha. Zabieg tonolizy służy do usprawniania
chorych: po udarze mózgu, po operacjach neurochirurgicznych mózgu, w stwardnieniu rozsianym, po
urazie rdzenia kręgowego, w porażeniach mózgowych.
Stymulacja TENS jest wykorzystywana w selektywnej stymulacji przeciwbólowej, w leczeniu źle
gojących się ran, do stymulacji zrostu kostnego po złamaniach, a także do stymulacji mięśni.
Stymulacja wg Kotz’a (tzw. rosyjska) wykorzystywana jest do:

 • odbudowy napięcia mięśniowego po urazie lub operacji
 • zwiększenia siły mięśniowej w sporcie i rehabilitacji
 • może przyczynić się do przywrócenia właściwych proporcji rozkładu włókien mięśniowych o
  charakterze tonicznym lub fazowym

Prąd Träberta (UR) (2-5) oddziaływuje zarówno na ruchowy jak i wegetatywny układ nerwowy.

Stymulacja segmentarna wg Träberta wpływa hamująco na współczulny układ nerwowy, rozluźnia
mięśnie przykręgosłupowe i hamuje przewodnictwo bólowe.
Tego typu zabieg stosuje się w różnych zespołach bólowych i zaburzeniach krążenia obwodowego.
Jonoforezą (lub jontoforezą) nazywa się zabieg elektroleczniczy polegający na wprowadzeniu do tkanek
za pomocą prądu stałego jonów działających leczniczo. Zabieg ten stosuje się w leczeniu stanów
zapalnych, zespołów bólowych, nerwobóli, utrudnionych zrostów kostnych, owrzodzeniach.
Galwanizacja jest to zabieg elektroleczniczy polegający na przepływie prądu stałego przez części ciała
chorego poddawane leczeniu. Zabieg ten stosuje się przy nerwobólach, polineuropatiach, zespołach
bólowych choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa, zaburzeniach krążenia obwodowego, utrudnionych
zrostach kostnych.

Elektrogimnastyka jest zabiegiem polegającym na cyklicznie przerywanym aplikowaniu wybranych
prądów. Można regulować kształt modulacji jako trójkąt, trapez, prostokąt. Główne zastosowanie
znajduje w stymulacji mięśni zdrowych.
Dane techniczne:

Prądy DIADYNAMICZNE
prąd średni dla DF 0-30 mA
prąd średni dla MF 0-15 mA
Prądy INTERFERENCYJNE
natężenie prądu RMS 0-60 mA
częstotliwość interferencyjna 1-200 Hz
Prądy STYMULACYJNE
amplituda prądów 0-100 mA
amplituda impulsu (tonoliza) 0-100 mA
szerokość impulsu 5-990 ms
czas przerwy 100-4000 ms
czas opóźnienia (tonoliza) 5-150 ms
ELEKTROGIMNASTYKA
czas impulsu 0,5 – 8s
czas przerwy 1 – 16s
obwiednia 0 – 100%
Prądy TENS, HV
amplituda prądu 0-100 mA
częstotliwość 1-200 Hz
czas impulsu 50-250 µs
Prądy KOTZ’a
amplituda prądu 0-100 mA
Prądy TRÄBERTA
amplituda prądu 0-100 mA
Prądy GALWANICZNE
natężenie prądu 0-30 mA
Zasilanie 230 V / 50 Hz / 50 VA
Masa aparatu 3 kg

Wyposażenie standardowe: 

 • 4 x elektroda silikonowa E-S 50
 • 4 x podkład wiskozowy P-50
 • 4 x elektroda aluminiowa E-A 75
 • 4 x podkład wiskozowy P-75
 • 2 x przewód do podłączenia elektrod K-2(U)
 • 1 x przewód do elektrod specjalnych K-J
 • 2 x opaska O-R1 rozmiar (50x500mm)
 • 2 x opaska O-R2 rozmiar (50x800mm)
 • 1 x taśma aluminiowa TA-0,5
 • 1 x bezpiecznik T-0.315A
 • 1 x instrukcja użytkowania.

Wyposażenie opcjonalne: 

 • Torba transportowa
 • Walizka transportowa
 • Elektroda E-4D: elektroda czteropunktowa o rozstawie punktów (40×80)mm; średnica punktu 10mm; razem z podkładem wiskozowym; wtyk 4mm
 • Elektroda E-4M:elektroda czteropunktowa o rozstawie punktów (35×35)mm; średnica punktu 10mm; razem z podkładem wiskozowym; wtyk 4mm
 • Elektroda E-8D: elektroda ośmiopolowa (na odcinek lędźwiowy lub piersiowy kręgosłupa)
  o wymiarach (170×420)mm; wymiar pola (60×60)mm; razem z podkładem wiskozowym; wtyk 4mm
 • Elektroda E-8M: elektroda ośmiopolowa (na odcinek lędźwiowy lub piersiowy kręgosłupa) o wymiarach (110×210)mm;
  wymiar pola (30×30)mm; razem z podkładem wiskozowym; wtyk 4mm
 • Elektroda E-A 10: elektroda płaska aluminiowa z wtykiem 4mm, o rozmiarze (35×35)mm – powierzchnia 10cm2
 • Elektroda E-A 100: elektroda płaska aluminiowa z wtykiem 4mm, o rozmiarze (35×35)mm – powierzchnia 10cm2
 • Elektroda E-A 125: elektroda płaska aluminiowa z wtykiem 4mm, o rozmiarze (90×140)mm – powierzchnia 125cm2
 • Elektroda E-A 15: elektroda płaska aluminiowa z wtykiem 4mm, o rozmiarze (21×70)mm – powierzchnia 15cm2
 • Elektroda E-A 5: elektroda płaska aluminiowa z wtykiem 4mm, o rozmiarze (21×21)mm – powierzchnia 5cm2
 • Elektroda E-A 50: elektroda płaska aluminiowa z wtykiem 4mm, o rozmiarze (70×70)mm – powierzchnia 50 cm2
 • Elektroda E-A 75: elektroda płaska aluminiowa z wtykiem 4mm, o rozmiarze (70×105)mm – powierzchnia 75 cm2
 • Elektroda E-C: Elektroda cyrklowa; w komplecie: 2 końcówki o średnicy=18mm i 2 o średnicy=36mm, „cyrkiel”, 2 uchwyty „palcowe”
 • Elektroda E-P: Elektroda punktowa; w komplecie: końcówki kuliste o średnicy 5mm i 10mm, końcówka płaska o średnicy 10mm; uchwyt z włącznikiem
 • Elektroda E-P2: Elektroda punktowa; w komplecie: końcówki kuliste o średnicy 5mm i 10mm, końcówka płaska o średnicy 10mm; bez wyłącznika
 • Elektroda E-S 50: elektroda płaska silikonowa z wtykiem 4mm, o rozmiarze (70×70)mm – powierzchnia 50 cm2
 • Elektroda E-S 75: elektroda płaska silikonowa z wtykiem 4mm, o rozmiarze (70×105)mm – powierzchnia 75 cm
 • InVacMed: urządzenie do masażu podciśnieniowego
 • Kabel K-2(U):  jak K-2 ale wtyk do aparatu jest zagięty (przydatny przy przenoszeniu aparatu w walizce – zabezpiecza przed urwaniem przewodu)
 • Kabel K-J: przedłużenie do połączenia wyciętej dowolnie elektrody płaskiej pozbawionej wtyku do przewodu głównego (K-4, K-4U, K-2, K-2U)
 • Kabel K-R: przedłużenie rozgałęźne do połączenia dwóch elektrod z jedną końcówką (do przewodów K-4 i K-2 różnych typów); umożliwia stosowanie podwójnej ilości elektrod; cena za komplet dwóch przewodów w kolorze czerwonym i czarnym; gniazda 4mm na elektrody
 • Opaska gumowa O-1: opaska gumowa do mocowania elektrod w miejscu poddawanym zabiegowi; rozmiar (35×400)mm
 • Opaska gumowa O-2: opaska gumowa do mocowania elektrod w miejscu poddawanym zabiegowi; rozmiar (35×800)mm
 • Opaska gumowa O-3: opaska gumowa do mocowania elektrod w miejscu poddawanym zabiegowi; rozmiar (70×1100)mm
 • Opaska rzepowa O-R1: opaska rzepowa do mocowania elektrod w miejscu poddawanym zabiegowi; rozmiar (50×500)mm
 • Opaska rzepowa O-R1S: opaska rzepowa do mocowania elektrod w miejscu poddawanym zabiegowi; rozmiar (50×800)mm
 • Opaska rzepowa O-R2: opaska rzepowa do mocowania elektrod w miejscu poddawanym zabiegowi; rozmiar (50×800)mm
 • Opaska rzepowa O-R2S: opaska rzepowa do mocowania elektrod w miejscu poddawanym zabiegowi; rozmiar (100×800)mm
 • Opaska rzepowa O-R3: opaska rzepowa do mocowania elektrod w miejscu poddawanym zabiegowi; rozmiar (50×1200)mm
 • Opaska rzepowa O-R3S: opaska rzepowa do mocowania elektrod w miejscu poddawanym zabiegowi; rozmiar (100×1200)mm
 • Podkład wiskozowy P-10 (35×35 mm)
 • Podkład wiskozowy P-100 (70×140 mm)
 • Podkład wiskozowy P-125 (90×140 mm)
 • Podkład wiskozowy P-15 (21×70 mm)
 • Podkład wiskozowy P-18: podkład wiskozowy do elektrody E-C o rozmiarze 18mm
 • Podkład wiskozowy P-36: podkład wiskozowy do elektrody E-C o rozmiarze 36mm
 • Podkład wiskozowy P-5: (21x21mm)
 • Podkład wiskozowy P-50: (70x70mm)
 • Podkład wiskozowy P-75: (70x105mm)
 • Podkład wiskozowy P-8D: podkład wiskozowy do elektrody E-8D
 • Podkład wiskozowy P-8M: podkład wiskozowy do elektrody E-8M
 • Taśma aluminiowa TA-0,5 (szerokość 140mm, grubość 0,5mm)
 • Taśma cynowa TC-0,5 (szerokość 140mm, grubość 0,5mm)
 • Taśma cynowa TC-0,7 (szerokość 140mm, grubość 0,7mm)
 • Taśma cynowa TC-1,0 (szerokość 140mm, grubość 1,0mm)

Gwarancja: 24 miesiące