Kardiologia i spirometria. Medical-econet SpO2 Y – Sensor.

Opis

Kod producenta 20-5264