SAVER ONE – Defibrylator AED, dwufazowy, 200J, zasilanie bateryjne SVO-B0001N

Opis

1291626057defibrylator 2 300x215 - SAVER ONE - Defibrylator AED, dwufazowy, 200J, zasilanie bateryjne SVO-B0001N 1291626057defibrylator - SAVER ONE - Defibrylator AED, dwufazowy, 200J, zasilanie bateryjne SVO-B0001N

SAVER ONE – Defibrylator AED, dwufazowy, 200J, zasilanie bateryjne

 • Urządzenie SAVER ONE jest automatycznym defibrylatorem zewnętrznym (AED od ang. Automated External Defibrillator) przeznaczonym specjalnie do zastosowań publicznych w celu umożliwienia prowadzenia działań ratujących życie w sytuacji wystąpienia nagłego zatrzymania akcji serca (SCA od ang. sudden cardiac arrest)
 • Bardzo łatwy do transportu wszędzie tam, gdzie konieczne są działania ratujące życie. Gotowy do wspierania działań ratowniczych w nagłych wypadkach prowadzonych przez osoby po kursach BLS-D lub ALS-D.
 • Defibrylator SAVER ONE pracuje z bateriami jednorazowymi lub wielokrotnego ładowania i jest w stanie dostarczyć jedno lub więcej wyładowań pacjentowi z VF (migotanie komór) lub VT (częstoskurcz komorowy) wykorzystując krzywą fali BTA (od ang. Biphasic Trapezoidal Adaptive).
 • Defibrylator SAVER ONE prowadzi ratownika drogą wizualną i głosową za pomocą jasnych i spokojnie przekazywanych instrukcji na dowolnym etapie resuscytacji – od momentu naklejania elektrod, przez masaż serca – do defibrylacji.
 • Defibrylator SAVER ONE może być zasilany z dwóch różnych źródeł: z baterii jednorazowej LiMnO2 lub z baterii wielokrotnego ładowania Li-Ion.
 • Są to najbardziej nowoczesne, z technologicznego punktu widzenia, baterie, wybrane w celu długiego utrzymywania energii.
 • Defibrylator SAVER ONE jest optymalnie przystosowany do szybkiego stosowania. Czas ładowania w celu dostarczenia wyładowania wynosi około 12 sekund przy pojemności baterii około 90%.
 • Defibrylator SAVER ONE jest produkowany zgodnie ze standardami IEC60601-2-4.

SAVER ONE Automatyczny defibrylator zewnętrzny, dwufazowy, o maksymalnej energii defibrylacji 200J. Wytyczne 2005.
Parametry techniczne:

Wersja max 200 J przy 50 Ω obciążenia
Wymiary 26,5 x 21,5 x 7,5 cm
Waga 1,85 kg
Odporność IP54 (kurz/woda) zgodnie z IEC 60529
Obudowa Medyczny ABS
Odporność mechaniczna Zgodnie z IEC 60601-1 klauzula 21 (uderzenie, upadek, siła, test przyspieszeń
Temperatura Praca/Standby 0 ~ 55°
Temperatura przechowywania bez baterii -35 ~ 60°
Wilgotność względna 0~ 95%

Parametry defibrylacji:

Tryb pracy AED: półautomatyczny
Fala B.T.A (Adaptacyjna Bifazowa Trapezoidalna)
Energia Narastająca od 50 do 360 J (zależnie od wersji)
Energia Narastająca od 50 do 360 J (zależnie od wersji)
Ładowanie ≤9 sekund (nowa lub całkiem naładowana bateria)
AED protokół Pediatryczny*: 50-50-50J
Dla dorosłych*: 150-200-200J
Tryb AED Konfiguracja fabryczna zdodna z lokalnymi wytycznymi i protokołami .
Zgodny z wytycznymi AHA/ERC 2005

* inny protokół dostępny na żądanie
System analizy EKG:

Algorytm Inteligentny detektor arytmii. Poprzez elektrody wielofunkcyjne analizuje rytm pracy serca, ocenia impedancję klatki piersiowej, wykrywa rytmy wymagające wyładowania i sugeruje wstrząs
Czas analizy 4 do 15 sekund
Impedancja 20 do 200 Ω
Czułość 97% według AHADB, MITDB
Swoistość 99% według AHADB, MITDB

Przyciski i wskaźniki:

Przyciski Włącz/Wyłącz; Wstrząs
Wskaźniki pomocy Migający na zielono przycisk „Wyładowanie” (urządzenie gotowe do wyładowania)
Wskaźniki statusu Migająca na zielono dioda „Status” (autotest zakończony pomyślnie, urządzenie gotowe do pracy)
Głośniki Sygnały akustyczne i komendy głosowe


Bateria jednorazowa: 

 • Technologia: LiMnO2, nieładowalna
 • Pojemność: 300 wyładowań z nową baterią
 • Czas życia: 5 lat
 • Czas czuwania: typowo 5 lat, minimum 4 lata od instalacji

Test:

 • Automatyczny: dzienny/miesięczny/co 6 miesięcy
 • Aktywacyjny: po włożeniu baterii lub jej wymianie
 • Operacyjny: zawsze po włączeniu

Zapis danych i transmisja:

 • Pamięć: SMC (smart media card) lub karta xD Card do 2 GB
 • Pojemność (2GB) 80 godzin EKG, komend głosowych i zdarzeń lub 764 godziny włączenie EKG
 • Zarządzanie: Oprogramowanie PC „Saver View Express”
 • Transmisja: port IrDA do komunikacji z drukarką

Elektrody defibrylacyjne:

 • Typ: wielofunkcyjne, jednorazowe, samoprzylepne i wstępnie żelowane. Komplet z kablem i wtyczką
 • Dla dorosłych: dla pacjentów >8 lat lub >25 kg masy ciała
 • Dla dzieci: dla pacjentów 1-8 lat lub <25 kg masy ciała
 • Powierzchnia: dla dorosłych- 81 cm2, pediatrycznie- 31 cm2
 • Czas życia: 24 miesiące

Spełniane standardy:

 • Dyrektywa 93/42/EEC klasa IIb
 • ISO 9001:2000
 • ISO 10993-1:2003
 • ISO 14971:2000 AI:2003
 • IEC 60601-1 :1998 A1:1991 A2:1995
 • IEC 60601-1-4:1999
 • IEC 60601-2-4:2001

Wyposażenie standardowe:

 • dwie pary elektrod defibrylacyjnych dla dorosłych
 • instrukcja obsługi w języku polskim
 • jedna zużywalna bateria LiMnO2
 • torba transportowa, standardowa do defibrylatora SAVER ONE

Wyposażenie opcjonalne: 

 • bateria jednorazowa
 • akumulator
 • ładowarka
 • torba
 • szafka ścienna
 • elektrody dla dorosłych lub pediatryczne
 • karta pamięci
 • czytnik kart pamięci
 • drukarka termiczna
 • oprogramowanie wyposażenie szkoleniowe

Gwarancja: 60 miesięcy