Spirometr Spiro M-PC

Opis

1381755854spiro m pc 300x237 - Spirometr Spiro M-PC 1381755854indeks - Spirometr Spiro M-PC

Spiro M-PC to przenośny spirometr do  analizy do diagnostyki funkcjipłuc, w tym. POChP i astmy. Pomiar VC, FVC, jak i MVV, przed / pobadaniu. Urządzenie posiada wygodne oprogramowanie do analizy ze zintegrowaną funkcją pomocy i animacji dla dzieci.

Podstawowe funkcje:

– Bezpośrednia kontrola jakości krzywych FVC.
– Zintegrowany system zarządzania w procesie podejmowania decyzji nanajlepszej krzywej FVC
– Anatomiczna animacja ewentualnej choroby
– Automatyczna kalibracja wewnętrzna (opcja kalibracja zewnętrzna z pompą)
– Zintegrowany interfejs GDT
– Złącze USB Plug & Play
– Komunikacja z pacjentem za pomocą głosu
– Bezpieczne i ekonomiczne dezynfekcja czujnika

Pomiar wszystkich standardowych parametrów funkcji płuc:
(FVC, FEV * 0,5, FEV * 0,5 / IVC, FEV * 0,5 / FVC, FEV * 1.0/IVC, FEV * 1.0/FVC, PEF,
FEF * 25-75%, MEF * 75%, MEF * 50%, MEF * 25%, FET, MTT, FIVC, FIV * 0,5,
FIV * 1,0, PIF, FIF * 25-75%, VC; IRV, ERV, TV, szybkość oddychania)