Systemy wysiłkowe. CardioTEST Beta System XL v.140

Opis

CardioTEST Beta System XL v.140 – stanowisko diagnostyczne, umożliwia wykonanie elektrokardiograficznych badań wysiłkowych oraz klasycznych badań spoczynkowych.

Pozwala na przeglądanie, opis, generowanie raportów oraz archiwizację badań EKG. Współpracuje z bieżnią B612 – model C oraz cykloergometrem CRG 200.

 

 

Specyfikacja techniczna

Bieżnia B612:

 • współpraca z systemem do badań wysiłkowych CardioTEST oraz z systemem do rehabilitacji kardiologicznej AsTER
 • możliwość współpracy z oprogramowaniem realizującym protokół Trackmaster,
 • unikalny system kontroli nachylenia (inklinometr) zapewniający automatyczne poziomowanie bieżni i niwelacje nierówności podłoża,
 • wbudowany moduł EKG (zależnie od wersji bieżni) o następujących parametrach:
  – 12 odprowadzeń w trybie wysiłkowym,
  – 2 odprowadzenia w trybie rehabilitacyjnym,
  – czułość 2,5/5/10/20 mm/mV,
  – przesuw 25/50/100 mm/s,
  – cyfrowe filtry zakłóceń sieciowych: 50 Hz, 60 Hz,
  – cyfrowe filtry zakłóceń mięśniowych: 25 Hz, 35 Hz, 45 Hz,
  – cyfrowy filtr linii izoelektrycznej,
 • prędkość taśmy regulowana od 0 do 20 km/h,
 • kąt pochylenia regulowany od 0% do 25%,
 • długość użytkowa taśmy: 1500 mm, szerokość 500 mm,
 • trzy wyłączniki bezpieczeństwa (w tym jeden zewnętrzny), ryglowane, zatrzymujące bieg taśmy,
 • funkcja ZERO START,
 • sterowanie z wykorzystaniem komputera poprzez port RS-232,
 • maksymalna waga pacjenta 180 kg,
 • zasilanie: 230 V / 50 Hz,
 • wymiary: 1999x747x1217 mm (DxSxW).

Oprogramowanie CardioTEST:

 • doskonała jakość przebiegów EKG dzięki zastosowaniu cyfrowych filtrów eliminujących pływanie linii izoelektrycznej oraz zakłócenia pochodzenia mięśniowego,
 • nieprzerwana rejestracja i prezentacja sygnału EKG z 12 odprowadzeń,
 • prezentacja uśrednionych zespołów P-QRS-T z 12 odprowadzeń wraz z wynikami pomiarów poziomu i nachylenia odcinka ST,
 • automatyczny pomiar HR, poziomu ST i nachylenia odcinka ST,
 • automatyczne sterowanie obciążeniem cykloergometru i bieżni,
 • archiwizacja i wydruk raportu przeprowadzonego badania,
 • automatyczne wyznaczenie punktów pomiarowych z możliwością ręcznej korekty,
 • automatyczna analiza arytmii,
 • prezentacja parametrów dotyczących: fazy badania, bieżącego obciążenia, czasu etapu i całkowitego czasu wysiłku,
 • monitorowane parametry: częstość rytmu, MET, podwójny produkt, ciśnienie krwi, poziom, nachylenie odcinka ST oraz obciążenie,
 • wydruk EKG w czasie rzeczywistym,
 • podgląd trendów wszystkich mierzonych parametrów w trakcie badania,
 • system alarmów dla monitorowanych parametrów i arytmii,
 • opcja automatycznego pomiaru ciśnienia krwi,
 • archiwizacja i wydruk raportu umożliwiającego wiarygodną ocenę badania (raport taki zawiera zapis EKG, uśrednione zespoły P-QRS-T oraz tabelę z wynikami pomiarów),
 • standardowe protokoły badań oraz możliwość definiowania własnych protokołów również w trybie RAMP,
 • podgląd raportu na ekranie przed wydrukiem raportu,
 • funkcja reanalizy wykonanego badania,
 • prezentacja trendów 3D ilustrujących zmiany odcinka ST.

Standardowe wyposażenie

 • stanowisko diagnostyki medycznej typu XL z wózkiem, monitorem LCD 27″, drukarką laserową A4
  i komputerem
 • oprogramowanie CardioTEST z kluczem zabezpieczającym USB