Spirometr Lungtest Mobile

Opis

Spirometr Lungtest Mobile jest prosty w użyciu i łatwy w eksploatacji. Wysoka dokładność pomiaru i zaawansowane technologicznie oprogramowanie pozwala na wykonywanie badania spirometrii spoczynkowej i krzywej przepływ-objętość. Zaimplementowany w spirometrze algorytm pełnej kontroli prawidłowości i jakości wykonania badania, zgodny ze standardem ATS/ERS, umożliwia przeprowadzenie bezbłędnej interpretacji wyników badań w oparciu o specjalistyczny system diagnostyczny.

Spirometr Lungtest Mobile jest prosty w użyciu i łatwy w eksploatacji. Wysoka dokładność pomiaru i zaawansowane technologicznie oprogramowanie pozwala na wykonywanie badania spirometrii spoczynkowej i krzywej przepływ-objętość. Zaimplementowany w spirometrze algorytm pełnej kontroli prawidłowości i jakości wykonania badania, zgodny ze standardem ATS/ERS, umożliwia przeprowadzenie bezbłędnej interpretacji wyników badań w oparciu o specjalistyczny system diagnostyczny.

Posiada scyfryzowaną głowicę pneumotachograficzną oraz brak przewodów powietrznych. Wprowadziliśmy bardzo istotną zmianę w konstrukcji naszych urządzeń, która pozwoliła na rezygnację z przewodów powietrznych, doprowadzających sygnały różnicy ciśnień z króćców pomiarowych,
naszej sprawdzonej przez lata głowicy pneumotachograficznej MES DV40, do czujnika umieszczonego w obudowie urządzenia. Opracowaliśmy i zarejestrowaliśmy w Urzędzie Patentowym RP wynalazek, którego istotą jest umieszczenie czujników ciśnienia wraz z przetwornikami cyfrowymi, bezpośrednio przy głowicy pneumotachogreaficznej i przesyłanie kablem sygnału mierzonego przepływu w postaci cyfrowej do głównego urządzenia. Możemy teraz powiedzieć, że dysponujemy cyfrową głowicą pneumotachograficzną.

Innowacyjność i nowoczesne rozwiązania w urządzeniu LUNGTEST Mobile

1) Opracowana i opatentowana przez MES głowica MES DV40 do pomiaru przepływu
2) Opracowane i opatentowane przez MES przyłącze głowicy MES DV40, do pomiaru przepływu
powietrza, umożliwiające szybą i łatwą wymianę jej wymianę.
3) Opracowana i zgłoszona w Urzędzie Patentowym RP cyfryzacja głowicy MES DV40

Podstawowe zalety i możliwości spirometru Lungtest Mobile:
 • wymienna głowica pneumotachograficzna, bez filtra antybakteryjnego, całkowicie zabezpieczająca pacjenta przed zakażeniem w trakcie badania
 • automatyczna kontrola prawidłowości wykonania badania, zgodna ze standardem ATS/ERS 2005, z dodatkowym komentarzem
 • automatyczna klasyfikacja jakości wykonania badania w skali A-F
 • automatyczna ocena próby rozkurczowej zgodna z zaleceniami ERS
 • możliwość włączenia automatycznego systemu diagnostycznego
 • możliwość prezentacji spirometrii spoczynkowej i krzywej przepływ-objętość
 • możliwość włączenia systemu automatycznej diagnozy
 • porównanie wyników badań z wartościami należnymi
 • możliwość graficznej i liczbowej prezentacji porównania wyników maksymalnie 30 zarejestrowanych badań
 • kolorowy, dotykowy ekran wysokiej rozdzielczości
 • obsługa za pomocą palca w oparciu o interfejs ekranowy z dużymi ikonami
 • bardzo szybka i cicha drukarka termiczna
 • szybka baza danych obejmująca wyniki badań dla 1000 pacjentów
 • obliczanie odchyleń standardowych i percentyli wartości należnych
 • możliwość eksportu wyników badań i krzywych do programów zewnętrznych
 • możliwość samodzielnej kontroli kalibracji spirometru przy użyciu pompy o objętości 3 l
 • ergonomiczny uchwyt głowicy pneumotachograficznej
 • mała waga
 • dwa porty USB
Badania wykonywane przez spirometr:

Spirometria:
VC, IC, ERV, TV, BF

Krzywa przepływ-objętość:
FEV 1, FVC EX, PEF, MEF 75, MEF 50, MEF 25, FEF25/75, TPEF, FET, MIF 50, BEV,
FEV1/VCmax, VC IN, FEV6, FEV3, PIF, FIV1, VCmax, FEV0.5, FEV0.2-1.2, MEF50%FVCex,
FEV1%VC, FEV1%FEV3, FEV1%FEV6, BEV%FVCex,

Maksymalna dowolna wentylacja minutowa:
MVV, BF, BR

Badanie po podaniu leku

W przypadku wykonania pacjentowi powtórnego badania po podaniu leku wyniki drugiego badania są
podawane w odniesieniu do wyników badania wykonanego przed podaniem leku. Każde badanie
wstępne otrzymuje oznaczenie PRE, a badanie po leku jest oznaczane POST w celu ułatwienia
interpretacji zarejestrowanych wyników.

Dane pacjenta
Spirometr pozwala na wprowadzanie następujących danych pacjenta:
imię, nazwisko, kod pacjenta, data urodzenia, wzrost, waga, płeć.

Baza danych
Spirometr Lungtest Mobile wyposażony jest w bazę danych umożliwiającą archiwizację kilku tysięcy
badań, wyszukiwanie oraz opracowywanie wyników wykonanych badań oraz eksport wyników badań
do programów zewnętrznych (opcja).

Wartości należne
Spirometr Lungtest Mobile daje Użytkownikowi możliwość wyboru zestawu wartości należnych, dla
parametrów spirometrycznych, z pośród 6 autorów (ERS, GLI, NHANES III, Kuster, Falaschetti i inni). Oprogramowanie zapewnia porównywanie wyników wartościami należnymi, obliczanie wartości liczby odchyleń standardowych i percentyli.

Wydruki
Spirometr umożliwia wydruki wyników i porównań na wewnętrznej drukarce termicznej oraz na zewnętrznej drukarce jednobarwnej.

Opcje dodatkowe
Moduł automatycznego pomiaru warunków otoczenia do zautomatyzowanej korekcji ATP/BTPS.
Eksport wyników badań do programów zewnętrznych.

Parametry techniczne:
 • Głowica pneumotachograficzna typ MES DV 40
 • Przestrzeń martwa 38 ml
 • Opór dla przepływu <0,9 cmH2O/l/s dla 14l/s
 • Zakres przepływu +/- 20 l/s
 • Dokładność pomiaru przepływu < 2 %
 • Rozdzielczość pomiaru przepływu 2,4 ml/s
 • Zakres objętości +/_10 l
 • Dokładność pomiaru objętości < 2 %
 • Rozdzielczość pomiaru objętości 10 ml
 • Ekran dotykowy LCD 800×480, przekątna 7”
 • Wewnętrzna drukarka termiczna szerokość papieru 112 mm
 • Porty zewnętrzne 2 x USB
 • Wymiary 220x250x52mm
 • Waga 0,9 kg
 • Zasilanie 230 V ±10%, 50 Hz, 20 VA
 • Wbudowany akumulator (opcja)
Zalety głowicy pneumotachograficznej z cyfrowym przetwornikiem (patenty: nr 173767 and 230143)
 • przesyłanie kablem sygnału mierzonego przepływu w postaci cyfrowej
 • nie wymaga cechowania przed badaniem
 • nie zmienia parametrów w czasie badania
 • absolutnie powtarzalne parametry
 • wysoka czułość i rozdzielczość
 • mała przestrzeń martwa
 • małe opory przepływu
 • sterylna dla każdego pacjenta
 • szybka i łatwa wymiana
 • łatwa sterylizacja w całości
 • bez elementów ruchomych
 • bez układu grzania
 • niewrażliwa na zawilgocenie
 • żywotność 10 tys. badań