Systemy wysiłkowe. Kabel pacjenta KEKG 51 do cykloergometru CRG 200

Opis

Kabel pacjenta KEKG-51 v.103 (CRG)