Systemy wysiłkowe. Kabel pacjenta KEKG-52 v.104 do cykloergometru CRG 200

Opis

Kabel pacjenta KEKG-52 v.104 (CRG) – Kabel do cykloergometru CRG 200 : v.001, v.201, v.301, v.302, v.312.