Systemy wysiłkowe. Kabel pacjenta KEKG 52 do cykloergometru CRG v.401

Opis

Kabel pacjenta KEKG-52 v.105 (CRG v.401)